Treibeis

Haiga von Gabriele Hartmann; erst am 15. Januar 2024 auf haiku-heute.de; Hrsg. Dr. Volker Friebel

wo auch immer

Haiga: Gabriele Hartmann; erst: am 1. 1. 2024 bei Haiga im Focus; Hrsg. Claudia Brefeld